به وب سایت شخصی پیمان نویدی خوش آمدید.
در این وب سایت می توانید شرحی از سوابق پژوهشی و اجرایی اینجانب را مشاهده نمایید، همچنین می توانید مقالات و نرم افزار های مباحث رایانش ابری، سیستم فایل توزیع شده و داده کاوی را دانلود کنید.دانشجویان می توانند در قسمت کلاس درس
به مباحث مربوط به کلاسها دسترسی داشته باشند.

شرح حال کوتاه

آخرین دوره تحصیلی را در رشته مهندسی کامپیوتر-گرایش نرم افزار و در مقطع کارشناسی ارشد، در دانشگاه شیراز گذراندم. مباحث رایانش ابری، سیستم فایل توزیع شده و کاهش مصرف انرژی مراکز داده موضوعاتی هستند که امروزه بر روی آنها تحقیق و پژوهش انجام می دهم.

نرم افزار های تخصصی

Cloudstack - Eucalyptus - XEN Server - Cloud Sim
Linux CentOS & Fedora - Hadoop - MPI

زبان های برنامه نویسی

Java Language - C & C++ Language - PHP