به وب سایت شخصی پیمان نویدی خوش آمدید.
در این وب سایت می توانید شرحی از سوابق پژوهشی و اجرایی اینجانب را مشاهده نمایید، همچنین می توانید مقالات و نرم افزار های مباحث رایانش ابری، سیستم فایل توزیع شده و داده کاوی را دانلود کنید.دانشجویان می توانند در قسمت کلاس درس
به مباحث مربوط به کلاسها دسترسی داشته باشند.

پست الکترونیک :

Public :      paymanild@gmail.com

تلفن همراه :

Cell Phone :    0939 - 375 2566   (Only SMS)
SMS Service : 5000 5410 9996

نشانی :

Address :        Sanandaj & Baneh, Kurdistan, Iran