کلاس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - دانشگاه آزاد

کتاب :

• شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - تالیف سید محمد تقی روحانی رانکوهی - انتشارات جلوه

لیست نمرات نهایی:

    - جهت مشاهده نمرات پایانی کلیک کنید.

مباحث امتحان پایان ترم :

• امتحان پایان ترم از فصل های 2 و 3 کتاب آقای رانکوهی برگزار می شود.
شماره صفحات بشرح زیر می باشد:

• فصل دوم از صفحه 44 (تولید بخش اصلی) تا صفحه 84
• فصل سوم از صفحه 100 (رده بندی کلی نوشتار علمی) تا صفحه 115
• فصل سوم از صفحه 126 (شرح سوابق) تا صفحه 130

لینک ثبت نام در کانال Telegram :

برای استفاده از کانال ارتباطی کلاس، کلیک کنید.


سامانه ارسال پیام کوتاه :

برای ثبت نام در سامانه پیامکی، نام و نام خانوادگی بهمراه شماره تلفن همراه را در فرم زیر وارد نمایید.