ارگ بم کنفرانس سیستم های هوشمند - شهر بم کنفرانس اطلاعات و دانش - (دکتر دستغیبی فرد) شیراز دانشگاه شیراز - دکتر خون جوش و دکتر تحیری کنفرانس اطلاعات و دانش - شیراز کلاس آزمایشگاه سیستم عامل - دانشگاه کردستان واحد بین الملل دانشگاه شیراز مالزی پارک ملی سنگاپور سنگاپور باغ ارکیده - سنگاپور پوتراجایا - مالزی آبیدر - سنندج سلیمانیه - سد دوکان سلیمانیه - سد دوکان سنندج - زمستان 93 شیراز - پارک آزادی ژیکان - باغ جهان نما شیراز آبشار تنگ تامردای - بین یاسوج و گجساران نمک آبرود - پیست کارتینگ ژیکان تنگ تامردای تنگ تامرادی کوه آربابا - شهر بانه ببر سفید بنگال